Słowniczek techniczny

 • System sygnalizacji włamania
  • Akumulator

   Akumulator w systemie alarmowym stanowi rezerwowe źródło zasilania, wykorzystywane przy zaniku zasilania 230 V i jest niezbędnym elementem tego systemu. Najczęściej stosowane są szczelne, bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe. Aby dobrać odpowiednią pojemność akumulatora należy uwzględnić bilans energetyczny systemu oraz czas pracy systemu na rezerwowym źródle zasilania. 

   W naszej ofercie znajdują się akumulatory o pojemności od 0,8 Ah do 120 Ah. Akumulatory te mogą być również wykorzystywane jako rezerwowe źródło zasilania w systemach sygnalizacji pożarowej, kontroli dostępu, CCTV, centralach telefonicznych, drukarkach i kasach fiskalnych, wagach elektronicznych oraz w zabawkach.

  • Antymasking

   Funkcja chroniąca czujkę przed zasłonięciem, wykorzystywana w obiektach o dużym natężeniu ruchu osób postronnych oraz ograniczonej możliwości kontroli elementów systemu alarmowego. Funkcja działa 24 godziny na dobę, również przy wyłączonym alarmie umożliwiając natychmiastową sygnalizację zasłonięcia czujki (cichą lub głośną).

  • Bariery mikrofalowe

   Urządzenie tego typu tworzy wiązkę elektromagnetyczną wykorzystując mikrofalę wysokiej częstotliwości wysyłaną z nadajnika do odbiornika, tworząc tym samym niewidzialną lecz czułą strefę ochrony. Jeżeli odbiornik otrzyma sygnał o zmienionej charakterystyce, szczegółowo go analizuje. Jeżeli w wyniku analizy uzna, że zmiana została wywołana przez intruza wówczas włącza się alarm, który może być przekazany drogą analogową lub cyfrową.

  • Bariery podczerwieni

   Każda bariera podczerwieni składa się z odbiornika i nadajnika wyposażonego w nadajnik promieni podczerwieni. Zainstalowane naprzeciwko siebie wzdłuż odległości ochronnej, pozwalają na stworzenie profesjonalnej niedostrzegalnej strefy wykrywania. Podczas przekraczania strefy chronionej przez intruza zostaje automatycznie wyzwalany alarm.

  • Centrala alarmowa

   Centrala alarmowa to zaawansowane urządzenie elektroniczne, które pozwala na skuteczne zarządzanie elementami systemów alarmowych (np. czujkami, sygnalizatorami,  itp ). Wszystkie informacje, które trafiają do centrali są poddawane szczegółowej analizie, na podstawie której podejmowane są dalsze działania ( np. uruchomienie sygnalizatora ). Sposób reakcji na dane zdarzenie jest ustalany przez instalatora i użytkownika systemu. Centrale alarmowe zawierają również szereg zabezpieczeń i automatycznych funkcji diagnostycznych testujących sprawność systemu alarmowego. 

  • Czujka

   Czujka w systemie alarmowym dostarcza informacji do centrali alarmowej. Bodźce, które za pośrednictwem czujki docierają do centrali,  pozwalają systemowi reagować i działać. W instalacjach alarmowych stosowane są: czujki podczerwieni (aktywne i pasywne), mikrofalowe, wibracyjne, dymu, zbicia szkła, magnetyczne i te stanowiące kombinacje tych technik.

  • Czujka gazu

   Czujniki gazu przeznaczone są do wykrywania gazów: propan-butan, gazu ziemnego (miejskiego), czadu (tlenku węgla) w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie obecność tych gazów może zagrażać bezpieczeństwu sygnalizując stężenia gazu dużo niższe o tych, które zagrażają wybuchem lub zatruciem. Mogą one posiadać autonomiczne zasilanie z wbudowaną sygnalizacją lub być częścią zintegrowanego systemu połączonego przewodem z centralą alarmową. 

  • Czujka wibracyjna

   Jest to czujka wyposażona w detektory piezoceramiczne, które reagują na drgania mechaniczne podłoża, do którego są przymocowanie oraz na pojedyncze, ale silne wstrząsy podłoża (np.: uderzenia w drzwi, okna, ściany i stropy chronionego pomieszczenia). Amplituda, częstotliwość i czas trwania sygnału dostarczonego przez sensor jest analizowana w specjalnym procesorze czujki. Każda próba przebicia się do obiektu chronionego (np.: kucie, wiercenie, uderzanie ciężkim narzędziem) powoduje wystąpienie kryterium alarmu. 

  • Czujnik dualny

   Czujnik dwusystemowy, który najprościej mówiąc korzysta z dwóch technik detekcji ruchu wykorzystujący dwa zjawiska oddzielnie wykrywane i przetwarzane, a następnie łącznie analizowane przez procesor czujki. Zastosowanie dwóch rodzajów detekcji pozwala na zwiększenie skuteczności działania takiego czujnika. 

  • Manipulator

   Manipulator wykorzystywany jest do zarządzania systemem alarmowym. Za jego pomocą można: załączyć, wyłączyć system, sprawdzić jego stan ( awarie, alarmy, przegląd zdarzeń ) oraz zaprogramować centralę alarmową. Manipulatory zwane również klawiaturami lub szyfratorami mogą być typu : LED, LCD, graficzne lub sensoryczne.

   W systemie sygnalizacji włamania może być zamontowanych kilka manipulatorów, umożliwia to stworzenie systemu bardziej przyjaznego dla użytkownika. Manipulatory graficzne dzięki ekranowi dotykowemu 4,3” lub 7” zapewniają wygodną obsługę systemu. Możliwość użycia interaktywnych ekranowych widżetów powoduje, że za pomocą pojedynczego dotknięcia można sterować dodatkowymi funkcjami jak również mieć dostęp do informacji o stanie systemu, które to mogą być prezentowane na ekranie w postaci graficznej. Główne zalety takiego manipulatora to intuicyjna obsługa, sterowanie automatyką, podgląd z kamer, personalizacja.

  • Monitoring i powiadamianie

   Funkcje monitoringu i powiadamiania są realizowane za pośrednictwem linii telefonicznej. Idea monitoringu telefonicznego polega na wysyłaniu przez centralę alarmową odpowiednich sygnałów do stacji monitorującej, czyli do urządzenia odbiorczego. Zazwyczaj obsługę monitoringu oferują agencje ochrony, gdzie informacje zbierane przez stację monitorującą są na bieżąco analizowane i gdzie podejmowana jest decyzja o konieczności ewentualnej interwencji.

   Funkcja powiadamiania realizowana jest przez centralę alarmową przy pomocy komunikatów głosowych odtwarzanych przez syntezery mowy lub komunikatów tekstowych wysyłanych w odpowiednim formacie na pager czy też w formie SMS na telefon komórkowy. Dzięki temu właściciel systemu alarmowego lub upoważnione przez niego osoby, mogą być na bieżąco informowane o alarmach lub innych wybranych zdarzeniach w chronionym obiekcie. Realizacja w/w zadań może być realizowana również przez odpowiednie moduły GPRS / ETHM.

  • Partycje w systemie alarmowym.

   Zaawansowane technologicznie centrale alarmowe umożliwiają podział systemu na partycje – grupy stref, tworzących niezależny obszar, w którym administracja i dostęp są ograniczone do zasięgu partycji.
   Każda z partycji tak podzielonego systemu alarmowego posiada własnego administratora, który może zarządzać użytkownikami w ramach podlegającego mu fragmentu całego alarmu. Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdzie poszczególne podsystemy wykorzystywane są przez całkowicie niezależnych użytkowników – np. dzierżawców wspólnej powierzchni biurowej lub handlowej.

  • Stan dozoru

   Stan systemu alarmowego, z którego system może bezpośrednio przejść do stanu alarmowania po przyjęciu sygnału alarmu z dowolnego wejścia systemu.

  • Strefa podejścia

   Jest to dodatkowa "wiązka" podczerwieni patrząca prawie pionowo w dół, uniemożliwiająca niezauważone przejście bezpośrednio pod czujnikiem. Strefę podejścia realizuje się na różne sposoby - przeważnie jest to dodatkowe "okienko" na dole czujnika, często towarzyszy mu maleńkie lusterko lub dodatkowa ruchoma soczewka, z możliwością demontażu (czyli z możliwością "wyłączenia" strefy podejścia). 

  • Strefy systemu alarmowego

   Większość central alarmowych umożliwia grupowanie czujek podłączonych do poszczególnych wejść w tak zwane strefy, w których czuwanie może być włączane i wyłączane niezależnie. Podział systemu np. na strefę nocną i dzienną pozwala dopasować poziom zabezpieczenia do codziennego rytmu dnia użytkownika oraz zapewnić mu maksimum bezpieczeństwa.

  • Sygnalizator

   Urządzenie wykonawcze systemu sygnalizacji włamania informujące o alarmie. Sygnalizatory mogą być: optyczne (wykorzystujące sygnalizację świetlną), akustyczne (wykorzystujące sygnalizację dźwiękową) oraz optyczno-akustyczne (łączące obie te formy). Mogą być montowane wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz budynków. Ich zadanie pozostaje zawsze to samo: w wyraźnie dostrzegalny sposób poinformować o zaistnieniu sytuacji alarmowej.

 • Telewizja dozorowa
  • 3D DNR

   3D Digital Noise Reduction w odróżnieniu od zwykłej redukcji szumów obróbka następuje zarówno w czasie jak i w przestrzeni, dzięki temu powoduje mniejsze smużenia niż zwykła redukcja szumów.

  • AGC

   Automatic Gain Control - automatyczna regulacja wzmocnienia ARW, reguluje jasność obrazu do wartości średniej i stara się ją utrzymać niezależnie od warunków oświetlenia, przy zbyt dużej wartości zwiększa zaszumienie obrazu.

  • Auto IRIS DC Drive

   Direct Current Drive automatyczna mechaniczna przysłona, sterowana sygnałem DC, utrzymuje stałą ilość światła padającego na przetwornik w warunkach zmiennego oświetlenia.

  • Auto IRIS Video Drive

   Video Drive automatyczna mechaniczna przysłona, sterowana sygnałem video, utrzymuje stałą ilość światła padającego na przetwornik w warunkach zmiennego oświetlenia.

  • BLC

   Back Light Compensation - kompensacja zbyt jasnego tła za obiektem obserwowanym, np. człowiek na tle otwartych drzwi lub okna.

  • D-WDR

   Digital Wide Dynamic Range - cyfrowa odmiana WDR polegająca analizie jasności poszczególnych partii obrazu i w razie potrzeby rozjaśnieniu lub ściemnieniu.

  • D/N

   Przy funkcji Day/Night kamera przełącza się w tryb czarno-biały przy słabym oświetleniu.

  • DIS

   Digital Image Stabilization - cyfrowa stabilizacja obrazu Funkcja DIS pomaga redukować skutki poruszenia kamery spowodowane silnym wiatrem lub drganiami konstrukcji.

  • DNR

   MOTION ADAPTIVE cyfrowa redukcja szumów z adaptacją do ruchu. Funkcji DNR z adaptacją do ruchu można używać w warunkach słabego oświetlenia w celu zwiększenia jakości obrazu. Eliminuje ona szumy obrazu w warunkach niskiego natężenia oświetlenia, nie powodując przy tym rozmazywania obrazu ani efektu.

  • DSP

   Digital Signal Processing - cyfrowa obróbka obrazu, procesor DSP dokonuje obróbki obrazu z przetwornika (wyostrzanie, regulacja kontrastu, jasności, odszumianie).

  • DZ

   Digital Zoom - cyfrowe powiększenie, wykorzystuje istniejący obraz więc nie zwiększa czytelności i wyrazistości obrazu.

  • FLK

   Flickerless - eliminacja migotania spowodowanego oświetleniem w przypadku kiedy stosujemy kamerę z synchronizacją 50 Hz (Pal) przy oświetleniu zasilanym 60 Hz i odwrotnie.

  • ICR

   Infrared Cut - filtr podczerwieni, zapewnia prawidłowe odwzorowanie kolorów, a także prawidłowe działanie automatycznego balansu bieli.

  • IR

   Infrared - promieniowanie podczerwone.

  • MES

   Manual Electronic Shutter - ręczna przysłona (migawka) elektroniczna, spełnia takie same funkcje jak przysłona ręczna.

  • Mirror/Vertical/Rotate

   Lustrzane odbicie obrazu w pionie, poziomie oraz o 180 stopni.

  • OSD

   On Screen Display - wyświetlanie funkcji urządzenia na ekranie.

  • Pinhole

   Rodzaj mini obiektywu otworkowego stosowany w ukrytych kamerach.

  • QCIF /CIF /2CIF /4CIF (D1)

   Rozdzielczości nagrywania stosowane w telewizji analogowej uszeregowane od najmniejszej do największej. Ważną cechą rejestratorów telewizji przemysłowej jest szybkość zapisu dla różnych rozdzielczości.

   4 CIF, zwana czasem D1 lub "ramką" jest najwyższą rozdzielczością w telewizji przemysłowej. Wyższe rozdzielczości możliwe są do uzyskania dzięki monitoringowi IP.

  • SBLC

   Super Back Light Compensation - ulepszona wersja BLC.

  • SDN

   Software Day/Night - kamera przełącza się w tryb czarno-biały przy słabym oświetleniu. Funkcja realizowana jest w sposób programowy, brak filtra IR zapewnia możliwość doświetlenia w podczerwieni, jednakże kamera ma problem z prawidłowym działaniem balansu bieli.

  • SDNR

   Super Digital Noise Reduction - ulepszona redukcja szumów, zmniejsza szumy lecz powoduje smużenia ze względu na uśrednianie obrazu z kilku kolejnych klatek.

  • Sharpness

   Wyostrzanie obrazu, przy zbyt dużej wartości powoduje uwydatnianie szumów.

  • SSDR

   Samsung Super Dynamic Range - super zakres dynamiki Samsung. Technologia przydatna w przypadku dużego kontrastu lub nierównomiernego oświetlenia. Automatycznie rozjaśnia ciemne obszary obrazu, utrzymując jaśniejsze na niezmienionym poziomie. W ten sposób zacienione miejsca stają się lepiej widoczne, ułatwiając operatorowi obserwację.

  • SSNR II

   2D+3D Noise Reduction Technology - rozbudowana cyfrowa redukcja szumów.

  • SSNR III

   Samsung Super Noise Reduction III - Super redukcja szumów Samsung III. Technologia przydatna przy słabym oświetleniu. Eliminuje szumy obrazu w warunkach niskiego natężenia światła, nie powodując przy tym rozmazywania obrazu i pozwala na zmniejszenie zużywanej przestrzeni zapisu na dyskach twardych nawet o kilkadziesiąt procent.

  • TDN

   True Day/Night - kamera przełącza się w tryb czarno-biały przy słabym oświetleniu, funkcja realizowana jest w sposób programowy, mechanicznie odsuwany filtr IR zapewnia możliwość doświetlenia w podczerwieni, filtr IR zapewnia dobry balans bieli w dzień.

  • WB, ATW, AWC

   WB - White Balance, ATW - Auto Tracking White Balance, AWC - Auto White Balance Control - automatyczne ustawianie balansu bieli dla danej temperatury barwowej oświetlenia.

  • WDR

   Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki, zapewnia dobrą jakość obrazu w warunkach dużych różnic oświetlenia na jednym obrazie, działanie podobne do BLC.

 • Telewizja IP
  • AP

   Access Point - inaczej punkt dostępowy, urządzenie umożliwiające dostęp bezprzewodowy (radiowy) do sieci Ethernet, a co za tym idzie dostęp do zasobów internetu.

  • DHCP

   Usługa spotykana najczęściej w routerach i serwerach zajmująca się automatycznym przydzielaniem adresów IP w danej sieci dla komputerów lub innych urządzeń sieciowych. Może pracować w sieci lokalnej LAN jak i rozległej WAN.

  • DNS

   Inaczej zwany systemem nazw domenowych służącym do tłumaczenia nazw domen (adresów internetowych) na adres IP zrozumiałe dla urządzeń pracujących w sieci.

  • IP

   Specyficzny adres nadawany każdemu urządzeniu w sieci lokalnej lub globalnej. W wersji protokołu komunikacyjnego IPv4 adres IP składa się z 4 liczb oddzielonych kropkami. Adresy IP możemy podzielić na publiczne i prywatne. 

   Monitoring IP oznacza wizyjny monitoring sieciowy, w którym sygnał z kamer nie jest przesyłany kablami koncentrycznymi a skrętką komputerową. Umożliwia pokonanie bariery analogowej telewizji przemysłowej jaką jest rozdzielczość telewizyjna PAL lub NTSC. 

  • LAN

   Inaczej sieć lokalna, nazwa używana do określenia niewielkiej sieci znajdującej się na terenie mieszkania, biura czy zakładu pracy.

  • PoE

   Power on Ethernet. Technologia przesyłu energii za pomocą skrętki do przenośnych urządzeń peryferyjnych będących elementami sieci Ethernet: urządzeń komunikacji VoIP, adapterów sieci bezprzewodowej i punktów dostępu, kamer internetowych.

  • Switch PoE

   Urządzenie zapewniające płynną transmisję sieciową. Pozwala rozszerzyć zasięg sieci w miejscach, w których nie ma dostępu do gniazd lub linii zasilających, a gdzie istnieje potrzeba umieszczenia punktów dostępowych, kamer IP. Umożliwia nawiązywanie połączeń z prędkością 10 i 100 Mb/s.

Nasi partnerzy

Zapytaj o cenę

Zamknij

Zapytaj o produkt

Zamknij
zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.